Μετα-προπονητικό γεύμα. Ποια η σημασία του;

Η κατανάλωση ενός μεταπροπονητικού γεύματος είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βέλτιστης επίδρασης που μπορεί να έχει η άσκηση στη σύσταση του σώματος. Το μετα-προπονητικό διαιτητικό σχήμα θα πρέπει να…
Read More
Μενού