Αθλητική διατροφή

Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη σύσταση του σώματος και στην αθλητική απόδοση των αθλούμενων και των αθλητών, οδηγώντας στη μεγιστοποίηση του αθλητικού αποτελέσματος.

Η υπηρεσία μπορεί να απευθύνεται σε:

  • Άτομα που γυμνάζονται και θέλουν να εκπαιδευτούν στις ανάγκες διατροφής του αθλήματός τους με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στη σύσταση του σώματός τους.

  • Αθλητές που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την αθλητική τους απόδοση.