Ανάλυση σύστασης σώματος

Η ανάλυση της σύστασης τους σώματος είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση ειδικών και εξατομικευμένων διατροφικών πρωτοκόλλων με βάση τις μοναδικές ανάγκες του κάθε ατόμου. Ο προσδιορισμός της σύστασης του σώματος γίνεται με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης που αποτελεί τη “gold standard” μέθοδο και περιλαμβάνει τη μέτρηση βάρους, λίπους, άλιπης μάζας σώματος, σπλαχνικού λίπους, υγρών καθώς και την τμηματική ανάλυση αυτών, δηλαδή τον προσδιορισμό αυτών ανά τμήμα σώματος.