Διαταραχές λήψης τροφής

Οι διαταραχές στην λήψη τροφής είναι μια νεοεμφανισθείσα μάστιγα της εποχής. Τα άτομα εμφανίζουν σημαντικές διατροφικές και ψυχολογικές επιπλοκές που συνδέονται μεταξύ τους και μαζί συνθέτουν τη διαταραχή. Η εμφάνισή τους είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς και επαναλαμβανόμενης διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς με σημαντική συμμετοχή της ψυχικής σφαίρας του ατόμου. Στόχος είναι το άτομο να δημιουργήσει μια θεραπευτική σχέση που θα το βοηθήσει να βελτιώσει τη σχέση του με το φαγητό σε συνδυασμό με ψυχοθεραπευτική υποστήριξη.

Η υπηρεσία μπορεί να απευθύνεται σε:

  • Άτομα με διαγνωσμένη διατροφική διαταραχή όπως ψυγογενή ανορεξία, ψυχογενή βουλιμία, επεισοδιακή υπερφαγία, νυχτερινή λήψη τροφής ή εμφάνιση κάποιας υποκλινικής μορφής τους.