Διατροφή και νεφροί

Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση νοσημάτων των νεφρών. Στόχος της διατροφής είναι να προλάβει την εξέλιξη αυτών ή να διαχειριστεί καταστάσεις που είναι απειλητικές για τη ζωή του νεφροπαθούς ασθενή. Έτσι, βασική επιδίωξη είναι να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και να μειώνεται η πιθανότητα για κατάσταση κακής θρέψης.

Η υπηρεσία μπορεί να απευθύνεται σε:

  • Άτομα με νοσήματα των νεφρών όπως χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμοκάθαρση κ.α.