Διατροφική συμβουλευτική

Η επιτυχία ενός διατροφικού προγράμματος καθορίζεται και από την αποτελεσματική κινητοποίηση του ατόμου να προβεί σε ένα σύνολο ατομικών αλλαγών. Το άτομο θα πρέπει να εκπαιδευτεί στις ιδανικότερες για εκείνο αλλαγές αποκτώντας μια ισορροπημένη σχέση με το φαγητό και βελτιώνοντας τη διατροφική συμπεριφορά του. Η ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης της διατροφικής συμπεριφοράς σε συνδυασμό με την αύξηση της αυτοδιαχείρισης και αυτοαποτελεσματικότητας είναι η βάση για την έναρξη και παγίωση των αλλαγών.