Εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής

Ο συνδυασμός του ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού με την ανθρωπομετρική και διατροφική αξιολόγηση παρέχουν τη βάση για τη σύνταξη ενός εξατομικευμένου διατροφικού πλάνου. Το πλάνο διατροφής είναι προσαρμοσμένο τόσο στις μοναδικές ανάγκες του ατόμου αλλά και στις προσωπικές διατροφικές επιλογές του και στο καθημερινό πρόγραμμά του. Στόχος η εναρμόνιση του συνόλου των αλλαγών με την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και την καθημερινότητά του, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα αυτών.