Μέτρηση Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού (BMR)

O μεταβολισμός του ατόμου είναι μοναδικός και η μέτρηση του είναι καθοριστικής σημασίας για τη δόμηση εξατομικευμένων διατροφικών πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων στις μοναδικές ανάγκες του. Οι μεταβολές του BMR καθορίζουν την πορεία και επιτυχή εξέλιξη ενός προγράμματος διατροφής. Η μέτρηση γίνεται με την τεχνική της έμμεσης θερμιδομετρίας και δίνει τη μοναδική ευκαιρία στο άτομο να ενημερωθεί για τις καύσεις του σώματός του.