Μέτρηση περιφερειών

Η μέτρηση περιφερειών είναι σημαντική καθώς με αυτές προσδιορίζεται ο τύπος παχυσαρκίας, ο οποίος καθορίζει και την επικινδυνότητα αυτής. Παράλληλα, οι αλλαγές στις περιφέρειες αντανακλούν με μεγάλη ακρίβεια την κινητοποίηση των αποθεμάτων λίπους από τις εκάστοτε περιοχές του σώματος, δίνοντας μια σαφή εικόνα για την επιτυχία του διατροφικού πλάνου.