Παιδική διατροφή – Παιδική παχυσαρκία

Η θεμελίωση υγιών διατροφικών συνηθειών ξεκινά πολύ νωρίς στην παιδική ηλικία. Στόχος της σωστής διατροφής στην παιδική ηλικία είναι η επίτευξη υγιούς ανάπτυξης αλλά και η εξασφάλιση ενός υγιούς βάρους για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή.

Η προσέγγιση των παιδιών με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό σε συνδυασμό με διαδραστικό παιχνίδι και δραστηριότητες έχει ως σκοπό να τα μυήσει στις αρχές της ισορροπημένης διατροφής και της ορθής διατροφικής συμπεριφοράς. Τα παιδιά εκπαιδεύονται να αγαπούν το σώμα τους, να αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητά τους και να υιοθετούν διατροφικές αλλαγές που θα εξασφαλίσουν την υγιή ανάπτυξή τους.

Η υπηρεσία μπορεί να απευθύνεται σε:

  • Παιδιά αυξημένου βάρους.

  • Παιδιά πολύ αυξημένου βάρους.

  • Παιδιά υγιούς βάρους που δεν καταναλώνουν τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων ή δυσκολεύονται στην αποδοχή καινούργιων τροφίμων.