Διαχείριση βάρους – Παχυσαρκία

Η απόκτηση μιας υγιούς σχέσης με το φαγητό και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίτευξή της είναι καθοριστικής σημασίας για την κατάκτηση και διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Στόχος είναι η εξασφάλιση της υγεία, της ευεξίας και η προαγωγή της  αυτοεκτίμησης και αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου.

Το πρόγραμμα διατροφής προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες και επιθυμίες του ατόμου, καθώς και στο καθημερινό πρόγραμμά του ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη προσκόλληση σε αυτό. Παράλληλα, πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση στην ανάπτυξη τεχνικών που έχουν ως σκοπό να συντελέσουν στην επίτευξη των στόχων του ατόμου, αλλά και στην μακροχρόνια διατήρησή τους.

Η υπηρεσία μπορεί να απευθύνεται σε:

  • Άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν υγιές βάρος, αλλά και να εκπαιδευτούν σε μακροχρόνιες αλλαγές για τη διατήρησή του.

  • Άτομα που έχουν ταλαιπωρηθεί με πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες απώλειας ή διατήρησης του σωματικού τους βάρους.