Φιλοσοφία

Η σχέση που το άτομο διαμορφώνει με το φαγητό καθορίζει τις διατροφικές επιλογές του και κατά συνέπεια το βάρος του και την εικόνα σώματός του. Η αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς για την επίτευξη ενός υγιούς βάρους είναι το κλειδί στην εξασφάλιση και διατήρηση αυτού.

Φιλοσοφία μας είναι το άτομο να διαμορφώσει μια υγιή σχέση με το φαγητό, προσαρμόζοντας τις αλλαγές του τρόπου ζωής στην ιδιοσυγκρασία του με σκοπό να προάγει την προσωπική του υγεία, ευεξία και αυτοεκτίμηση. Το άτομο πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ της θέλησης, της πράξης και της ικανότητας για δράση και αλλαγή.

Στόχος μας να παρέχουμε το ιδανικό πλάνο και σχεδιασμό για την επίτευξη των προσωπικών στόχων του ατόμου. Το διατροφικό πλάνο αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδικασία όπου το άτομο καλείται να βρει την ισορροπία μεταξύ των προσωπικών του επιδιώξεων και επιθυμιών. Ο άρτιος και ιδανικός σχεδιασμός του διατροφικού πλάνου μαζί με την εφαρμογή τεχνικών αλλαγής διατροφικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητα εργαλεία για την επιτυχία του ατόμου.

Η επιστημονικότατα, η εμπειρία και ο σεβασμός στην μοναδικότητα του ατόμου έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν μια μοναδική θεραπευτική σχέση, όπου θα οδηγήσει στη επίτευξη των επιθυμητών στόχων.